Nafarroako olioa


Olioaren prezioa urteko uztaren arabera ezarri ohi da. Aurtengoa bereziki eskasa izan da kantitatez eta, beraz, iazkoen aldean, prezioek gora egin dute. Edozein kasutan, Errigorak ekoizlearen jatorrizko prezioan eskaintzen dizu, hau da, olio errotara joan eta ekoizleari zuzenean erosita eskuratuko zenukeen prezio berean. Goazen bada, naturak zaildu duena herrigintzaren bidez erraztera!
El precio del aceite varía cada año en función de la cosecha. La de este año ha sido especialmente escasa y, por ello, los precios han subido algo respecto al año pasado. En cualquier caso, Errigora te ofrece la oportunidad de conseguir el bidón de aceite al mismo precio al que lo comprarías en el mismo trujal. ¡Facilitemos, pues, ente todos y todas lo que ha dificultado la naturaleza!
 
 
Asko gara udazkeneko kanpainako keinuaz harago, gure kontsumo ohiturak birplanteatu eta, urrunekoen ordez, urte osoan bertoko jakiak kontsumitzeko prest gaudenok. Horretara dator #ESKUTIKeskura, Nafarroa hegoaldeko produktuak herriz herri eta ekoizlearen jatorrizko prezioan eskaintzera, despentsa urte guztirako betetzeko. On egin!

Somos cada vez más quienes, más allá del gesto de la campaña de otoño, queremos replantear nuestros hábitos de consumo para consumir durante todo el año productos de nuestras tierra, en lugar de traerlos de lugares lejanos. A eso viene #ESKUTIKeskura, a ofrecer productos del sur de Nafarroa en tu pueblo, a precio de fábrica, para llenar nuestras despensas para todo el año. 

#ESKUTIKeskura

BERTOKO PRODUKTUAK EGUNEROKO KONTSUMO
OHITURETARA EKARTZEKO PROPOSAMENA

UNA PROPUESTA PARA TRAER PRODUCTOS DE LA TIERRA
A LOS HÁBITOS DE CONSUMO DIARIOS

ZERTARAKO?

 • KALITATEZKO JAKIAK ESKURATZEKO
  Para conseguir productos de calidad
 • INGURUMENA ZAINTZEKO
  Para cuidar del medio ambiente
 • GURE NEKAZARI ETA EKOIZLEEN OGIBIDEA BABESTEKO
  Para proteger el trabajo de nuestros agricultores y productores

NOLA?

 • MERKATURATZE BIDE BERRI BAT ZABALDUZ
  Abriendo una nueva vía de comercialización
 • AUZOLANEAN
  En auzolan
 • EKOIZLE ZEIN KONTSUMITZAILEENTZAT EGOKIA DEN PREZIOAN
  A un precio adecuado tanto para consumidores como para productores

Erronka honi erantzuteko, Errigoraren sarea sendotzen ari da. Iaz 30 bat herritan gauzatu zen #ESKUTIKeskura eta emaitzak izugarriak izan ziren: 30.000 litro oliobanatzea lortu genuen, ehunka lagunen lanari eta ilusioari esker. Aurten, berriz, 50 herritara zabalduko da kontsumo bide berri honekin bat egiteko aukera, eta bigarren olio ekoizle bat gehitu zaigu proiektura. Horrela, La Casa del Aceite eta Ablitasgo kooperatiba izango dtugu hornitzaile. Zatoz zeu ere!

La red de Errigora se está fortaleciendo. El año pasado #ESKUTIKeskura se llevó a cabo en unos 30 pueblos repartiendo 30.000 litros de aceite. Este año, en cambio, llegaremos a 50 pueblos y nos abastecerán dos productoras de aceite: La Casa del Aceite y la Cooperativa de Ablitas.

INTERESGARRIA BADERITZOZU... ZABALDU EMAIL HAU LAU HAIZETARA!
si te parece interesante... ¡compártelo!